Vi granskar ritningar i olika skeden av byggprocessen:

  • skisser
  • programhandling
  • systemhandling
  • bygglov
  • förfrågningsunderlag
  • bygghandling