Besiktning

Inte sällan önskas ett besiktningsutlåtande när byggnaden/ombyggnaden är klar.
Vi utför besiktningar och utfärdar besiktningsutlåtanden.