Behöver du ett tillgänglighetsutlåtande?

Vi kan hjälpa er att kontrollera att ert projekt uppfyller bygglagstiftningens krav på tillgänglighet.
Vi kan arbeta i hela Sverige.

Kontakta för mer information:

Hamid Bagheri

tel. 073 – 701 73 57

e-post: bagherihamid@hotmail.com

Certifierad Sakkunnig i Tillgänglighet

Som certifierad sakkunnig av tillgänglighet hjälper jag er i byggprocessen så att myndighetskrav uppfylls.

Site logo